🚨ແຈ້ງການປິດລະບົບເທຣດເພື່ອອັບເດດລະບົບ
ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00 ຂອງວັນອາທິດ ທີ 19/05/2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ແອັບບິດຄິກ ຈະປິດລະບົບເທຣດ (Spot Trade) ເພື່ອອັບເດດລະບົບ API ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Liquidity ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດເປີດລາຍການເທຣດໄດ້ ແລະລະບົບເທຣດຈະກັບມານຳໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິເວລາ 00:00 ຂອງວັນຈັນທີ 20/05/2024
ໃນລະຫວ່າງນີ້ ລູກຄ້າຍັງສາມາດເຮັດລາຍການອື່ນໆໄດ້ປົກກະຕິ
ທາງ ບິດຄິກ ຕ້ອງຂໍອະໄພມາຍັງຄວາມບໍ່ສະດວກໃນຄັ້ງນີ້.

Comments are disabled.